Go to top

welke afvalsoorten zijn toegestaan

U kunt bij ons containers bestellen voor puin-, plantsoen-, bouw- en sloopafval, grond of hout.
In onderstaand schema vindt u informatie over de verschillende soorten afval die wij verwerken en welke soorten afval u - vanwege milieuaspecten - wel en niet in de betreffende containers mag storten. Let u erop dat de container gevuld mag worden tot 30 cm boven de rand. Dit is noodzakelijk om de container veilig te kunnen vervoeren. Indien de container hoger beladen is, wordt er een toeslag berekend.