Go to top

soorten containers

Bij J.K. van den Dool BV zijn open en gesloten containers in diverse afmetingen te huur. Zowel voor aannemers, hoveniers (groenafval) als particulieren.

  • open afvalcontainers in de maten 3 / 6 / 10 kuub
  • gesloten afvalcontainers in diverse afmetingen
     

  

De containers kunnen voor een of meerdere dagen gehuurd worden. Voor scherpe, actuele prijzen kunt u contact met ons opnemen.
Voor kleinere klussen zijn er opvouwbare afvalzakken bij ons te koop: de EasyBag (XL).

Het afval dat bij ons aangeleverd wordt, scheiden we bij JK van den Dool BV met behulp van een sorteerkraan en sorteerinstallatie. Na het machinaal voorsorteren, wordt er handmatig nagesorteerd. Het afval wordt gescheiden in diverse fracties: hout, papier/karton, plastic, puin, metalen, plantsoenafval en grond.

Maar liefst 95% van het afval dat wordt ingenomen, wordt gerecycled:

  • Puin wordt door een puinbreker gebroken tot korrelmix (korrelmix is een belangrijk product voor de wegenbouw);
  • Plantsoenafval wordt eigenhandig verwerkt tot compost;
  • Grond wordt gekeurd en opgebulkt volgens BRL 9335. Daarna wordt het geanalyseerd en - afhankelijk van de uitslag van de analyse - verwerkt of afgevoerd.
  • Het overige afval wordt gereed gemaakt voor hergebruik. Ook leveren we diverse soorten afvalstromen aan energiecentrales. Zij verwerken dit afval en wekken hieruit groene energie op (biomassa).