Go to top

afvalsoorten

U kunt bij ons containers bestellen voor puin-, plantsoen-, bouw- en sloopafval, grond of hout.
In onderstaand schema vindt u informatie over de verschillende soorten afval die wij verwerken en welke soorten afval u - vanwege milieuaspecten - wel en niet in de betreffende containers mag storten. Let u erop dat de container gevuld mag worden tot 30 cm boven de rand. Dit is noodzakelijk om de container veilig te kunnen vervoeren.